2017/2018 tanévi felvételi kódok

Szakgimnázium

Belső kód

Szakterület/Ágazat

Választ­ható nyelv

Szakmai továbbhaladás

010

Arany János Kollégiumi Program

angol, német, beás

1 év után a választott ágazati képzés

011

Bányászat

angol, német

Gázipari technikus

012

Informatika

angol, német

Szoftverfejlesztő

014

Egészségügy

angol, német

Gyakorló ápoló
Gyakorló cscsemő és gyermekápoló

015

Szépészet*

angol, német

Fodrász

016

Vegyész angol, német Vegyész technikus

017

Rendészet- és közszolgálat**

angol, német

Rendőr tiszthelyettesi képzés, szakirányú felsőoktatás***

* A szépészet ágazat esetében a jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell résztvenniük.

** A rendészet ágazat esetében a jelentkezőknek kötelező fizikai alkalmassági vizsgán kell résztvenniük.

*** Iskolánkban nem nem tanulható képzések. A Rendőr tiszthelyettesi tanulmányok legközelebb a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában folytathatók.

Szakközépiskola

Belső kód

Szakmacsoport

Választ­ható nyelv

Szakképesítés

040

Gépészet

angol, német

Épület- és szerkezetlakatos

041

Gépészet

angol, német

Hegesztő*

042

Közlekedés

angol, német

Járműfényező

043

Közlekedés

angol, német

Karosszérialakatos

044

Elektrotechnika- elektronika

angol, német

Villanyszerelő*

045

Építészet

angol, német Ács*

046

Építészet

angol, német

Burkoló*

047

Építészet

angol, német

Festő, mázoló és tapétázó* **

048

Építészet

angol, német

Kőműves*

049

Faipar

angol, német

Asztalos*

050

Faipar

angol, német

Kárpitos*

051

Könnyűipar

angol, német

Női szabó*

052

Szociális szolgáltatások

angol, német

Szociális gondozó és ápoló*

053

Informatika

angol, német

Számítógép-szerelő, karbantartó

054

Gépészet

angol, német

Központifűtés - és gázhálózat rendszerszerelő*

A *-al jelölt szakképesítések állami ösztöndíjjal támogatott képzések, melyek estén tanulmányi eredménytől függően 10-30 eFt juttatás kapható.

** A Festő, mázoló és tapétázó szakképesítés esetében a jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell résztvenniük. 

Kollégiumi elhelyezést minden azt igénylő tanulónknak biztosítanu tudunk.

Felvételi feltételek

Iskolánk felvételi vizsgát nem tart! Szakgmnáziumi képzések esetében a felvétel elbírálása az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján történik. A felvételnél figye­lembe vett tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv. Ötödik tárgynak a természetismeret, vagy fizika, vagy ké­mia, vagy biológia, vagy földrajz közül évfolyamonként a legjobb ered­ményt számítjuk.

Az elérhető maximális pontszám 100.

Arany János Kollégiumi Programban a halmozottan hátrányos helyzet, vagy a jogosultság igazolása szükséges. Az AJPK-ba előzetesen pályázni kell. A pályázati kiírás a www.ajkp.hu, vagy az iskola honlapján található.

 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:3