Tudnivalók a 2020. májusi-júniusi érettségi vizsgákról

Tudnivalók a vészhelyzet során az érettségi viszgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről a Kormány 119/2020.(IV.16.) kormányrendelete és az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján.

Előrehozott és érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgák megszervezésére nem kerül sor, ezeket a Hivatal törli.

  • A vizsgázó kérheti a vizsgajelentkezés törlését, vagy a vizsga szintjének a módosítását április 21-ig,az igazgatónak benyújtva az Oktatási Hivatal honlapján lévő formanyomtatványon.
    >> Vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelem letöltése és további információk
  • Az írásbeli vizsgákat  2020. május 04-május 21. között kell lebonyolítani
  • A vizsgák 9.00 kor kezdődnek az első héten.
  • A vizsgán a veszélyhelyzetnek megfelelő egészségügyi előírásokat betartjuk, fertőtlenítő kézmosót, masszkot biztosítunk. Egy teremben nem lesz 9 főnél több, az ülésrendet úgy alakítjuk ki, hogy 1,5 m és 2 méter legyen a vizsgázók között a távolság.
  • Szervezni kell középszinten szóbeli vizsgát, abból a tantárgyból, ahol nincs írásbeli.
  • Bármely tantárgyból, ha a vizsgázó nem éri el a 25 %-ot, de több a teljesítménye, mint 12 %, akkor tehet szóbeli vizsgát.

A vizsgák időpontjai. 

 

A

B

C

D

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

9.00

2020. május 4.

3.

matematika

matematika

9.00

2020. május 5.

4.

történelem

történelem

9.00

2020. május 6.

5.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

2020. május 7.

6.

német nyelv

német nyelv

9.00

2020. május 8.

7.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia

8.00

2020. május 11.

8.

francia nyelv

francia nyelv

14.00

2020. május 11.

9.

kémia

kémia

8.00

2020. május 12.

10.

földrajz

földrajz

14.00

2020. május 12.

11.

biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

12.

társadalomismeret

mozgóképkultúra és médiaismeret

14.00

2020. május 13.

13.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

8.00

2020. május 14.

14.

informatika

8.00

2020. május 15.

15.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

14.00

2020. május 15.

16.

informatika

dráma

8.00

2020. május 18.

17.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

14.00

2020. május 18.

18.

fizika

fizika

8.00

2020. május 19.

19.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

14.00

2020. május 19.

20.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

8.00

2020. május 20.

21.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

14.00

2020. május 20.

22.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

8.00

2020. május 21.

23.

olasz nyelv

olasz nyelv

14.00

2020. május 21.

A dolgozatok megtekintése: 2020.május 28-29.

Szóbeli tervezett időpontja: 2020. június 11-13.

Kérek minden vizsgázót, gondolja át, hogy a jelen helyzetben szeretne-e vizsgáznia megváltozott feltételek mellett, vagy kéri a vizsga törlését.

A törlés semmilyen hátránnyal nem jár, a 13 évfolyamos technikus képzésre érettségi bizonyítvány nélkül is be tudnak írattkozni.

 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:30