Érettségi vizsgára történő iskolarendszerű felkészítés felnőttek számára

Nappali tanrendű képzés

A két év tanulmányi idő alatt kell elsajátítani az érettségi vizsgakövetelményeket. Délelőtti munkarendben, napi 6-7 órában humán és reál tantárgyak mellett készségtárgyak (művészetek és testnevelés) is szerepelnek az órarendben. Számonkérési formák a nappali tagozaton általános írásbeli dolgozatok és szóbeli feleletek; a végzett munkát félévi és év végi osztályzattal értékeljük. A jelentkezés feltétele a 16. életév betöltése és iskolarendszerű nappali képzésben megszerzett szakmunkás-bizonyítvány.

Esti tanrendű képzés

Kétéves képzés, három konzultációs nappal (hétfő, kedd, szerda délután). A jelentkezés feltétele a 16. életév betöltése és iskolarendszerű nappali képzésben megszerzett szakmunkás-bizonyítvány. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik a konzultációk jelentős részében jelen tudnak lenni.

A kötelező érettségi tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és állampolgári ismeretek, egy idegen nyelv: angol, beás, cigány, horvát, német) mellett biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, romológia és társadalomismeret szerepel a helyi tantervben. Évközi számonkérés mellett a hallgatók előre megadott vizsganapokon teljesíthetik az előírt követelményeket.

2016-tól a nappali tagozaton iskolarendszerben megszerzett szakmai végzettség kötelezően választható érettségi tárgynak számít (Az érettségi 20%-a már a kezükben van!).

A nappaliból és esti rendszerű képzés felé biztosított az átjárhatóság, ezért annak sem kell feladnia tanulmányait, akinek váratlan problémák akadnak a napi rendszeres iskolalátogatásban.

Jelentkezési lap kitöltésével regisztrálhat a hallgató a tagozaton, melyet az iskola honlapjáról lehet letölteni és akár elektronikus úton eljuttatni hozzánk.
Jelentkezési határidő: augusztus 31.

>> Jelentkezési lap letöltése

A felvételről nem kap senki külön értesítést! Aki a tanév elején megjelenik, a besorolásnak megfelelően kezdheti meg tanulmányait. (Az aktuális iskolaév legfontosabb időpontjai honlapunkon és a hirdetőtáblán olvashatók!)

Az első tanítási napon történik a beiratkozás. Az adatok felvételéhez szükséges a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és ha van, szakmunkás-bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya másolata. Igényelhet minden felvett tanuló diákigazolványt is. Az adminisztráció után megismerkednek osztályfőnökükkel, tanáraikkal, megkapják a konzultációk és vizsgák beosztását, a konzultációk rendjét.

A konzultációs napokon 13.30-19.00 órák között van tanítás. A család ellátása, a többműszakos munkarend, sajnálatos egészségügyi és egyéb problémák akadályozzák a rendszeres tanóra látogatást. Ehhez és a sikeres felkészüléshez nyújt segítséget a modern technika. A szükséges ismeretek, tananyagok, vizsgakövetelmények és egyéb hasznos információk digitális formában hallgatóink számára rendelkezésre állnak. A szükséges belépési információkat a beiratkozáskor kapják. Az informatikai eszközök használata a tankönyveket és feladatgyűjteményeket pótolják, de a tanári munkát nem helyettesítik! Ezért van szükség a lehető legtöbb személyes találkozásra!

Egyéb információk személyesen (8800-Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.), telefonon, vagy e-mailben kérhető.

Mindenkit szeretettel várunk Esti Tagozatunkon is!

 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:30