Szülői tájékoztatás a tankönyvrendelésről – 2017/2018. tanév

Tisztelt Szülők!

A 2017/ 18. tanév tankönyvrendelésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

A tankönyvek rendelése a tanulók részére az iskolán keresztül történik. A megrendelhető könyvekről április folyamán minden tanuló listát kap, amelyen bejelölhetik, hogy melyikre tartanak igényt. Ezt a listát 2017. április 21-ig kérjük visszajuttatni az iskolába.  A megrendelőlap kitöltése és aláírása egyúttal kötelezettségvállalást is jelent arra nézve, hogy a megjelölt könyvekre szükség van, és amennyiben nem jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, azok árát határidőre kiegyenlítik. Idén ez 2017. szeptember 15.

A megrendelt – és a szülő által le nem mondott – tankönyvek az iskolába érkeznek augusztusban. Az át nem vett tankönyveket az iskola nem visszáruzhatja, az a szülő feladata, mert az iskola visszáruzási lehetősége megszűnt. Egyedül a szülő élhet az elállási jog gyakorlásával, és küldheti vissza a KELLO címére a nem szükséges könyveket. ( Üllő, 2225, Zöldmező u. 3.)

A tanévre normatív támogatást igényelhetnek az arra jogosult tanulók. Az igénylőlap itt a honlapon is elérhető, de a diákok papír alapon is megkapják a tankönyvrendelővel együtt. A beadási határideje ennek is: 2017.április 21.

Az ingyenességet igazoló dokumentumokat( pl gyerekvédelmi határozat, családi pótlék igazolás, tartós betegség igazolás, stb.)abban az esetben kérjük bemutatni, ha időközben lejárt az érvényessége, vagy megváltozott az ingyenességi állapot ( már nem jogosult az ingyenességre a tanuló, vagy most lett az, eddig nem volt).
Az ingyenességre jogosult tanulók valamennyi könyvet a könyvtárból kapják, kivéve munkafüzetek, nyelvkönyvek. A leltári számmal ellátott, könyvtári tulajdonban lévő könyveket év végén vissza kell hozni a könyvtárba. Év közben beleírni, firkálni a könyvekbe nem szabad! A rongálásból, vagy a könyv elvesztéséből eredő károkat a szülő köteles megtéríteni!

A további tudnivalókról a későbbiekben is folyamatosan tájékoztatást nyújtunk Önöknek a honlapon keresztül!

>> Igénylőlap letöltése

 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:30