Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

Iskolánkat az Oktatási Hivatal idén is kijelölte az őszi középszintű érettségi vizsga megszervezésére és lebonyolítására. 
A jelentkezéseket augusztus 23-tól tudjuk fogadni 8.00 – 15.00 óra között az iskola titkárságán (Nagykanizsa, Hunyadi utca 18)

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 05.

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kell hozni:

  • személyi igazolvány és lakcímkártya
  • érettségi törzslapkivonat (javító-, pótló, rendes érettségi vizsga)
  • érettségi bizonyítvány (kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsga)
  • iskolalátogatási igazolás (akinek van tanulói jogviszonya)
  • szakértői vélemény, igazgatói határozat és mentesítési kérelem az SNI és BTM tanulók esetében

Jelentkezési lapok letöltése:

A vizsga az térítésmentes alábbi esetekben:

  • tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig
  • tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga az első javító- vagy pótló vizsgája
  • szakgimnáziumban az érettségi vizsgával rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a  javító- és pótló vizsga

Minden más esetben vizsgadíjat kell fizetni!

A vizsgadíj összege:

Középszintű érettségi vizsga →

19 000 Ft / tantárgy
iskolánkban kell befizetni a jelentkezéssel egyidejűleg

Emelt szintű érettségi vizsga →

32 000  Ft / tantárgy
az Oktatási Hivatalnak kell befizetni,

 

FONTOS! A vizsgadíj befizetésének igazolása feltétele a jelentkezés rögzítésének!

 

>> Az írásbeli érettségi vizsga időpontjai: erettsegi_idopont_2017_okt_nov.pdf

 

A középszintű szóbeli érettségi vizsga témaköreit szeptember 12. után közzétesszük iskolánk honlapján és Facebook oldalán.

Várjuk a jelentkezéseket és sikeres felkészülést kívánunk!

 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:30